úterý 5. dubna 2011

Sériová linka + přerušení        org     0000H    ; začátek programu po resetu

        jmp     init
        org     000BH    ; přerušení od čítače/časovače0
        jmp     T0int
        org     0023H    ; přerušení od sériové linky
        jmp     Sint       
        org     30H

C0L     EQU     30h
C0H     EQU     31h
REZIM   EQU     32h 
CAS     EQU     33h
roste   BIT     0