čtvrtek 31. srpna 2023

EMS-ESP

Příklady pro zápis hodnot do EMS-ESP:

Telnet: call analogsensor relais1 on

Mqtt: Topic analogsensor/relais1, Payload: on (or json {"value":"on"})

Webapi: http://emsesp/api/analogsensor/relais1, Body: {"value":"on"}

Scheduler syntax is Command:boiler/relais1 Value:on

curl http://192.168.2.11/api/analogsensor/relais1 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ8.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwiYWRtaW4iOnRydWUsInZlcnNpb24iOiIzLjEuMWIwIn0.qeGT53Aom4rDYeIT1Pr4BSMdeWyf4_zN9ue2c51ZnM0' \
-d '{ "value":"on"}'

Zapojení vysavače werk..

 Zapojení kabelu je:

Červená - komunikace s vysavačem

Modrá - Nula

Hnědá - 230 V

Černá, žlutá - Mikrospínač snímající "parkovací polohu" - v našem případě byl problém zdeZleva: ploché - Hnědá, modrá, kulatý - červenáčtvrtek 3. srpna 2023

WSL a USB

 Ve WSL nainstalovat:

sudo apt install linux-tools-generic hwdata sudo update-alternatives --install /usr/local/bin/usbip usbip /usr/lib/linux-tools/*-generic/usbip 20

Ve Windows 

winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win

V PowerShelu

vypíše seznam zařízení:

usbipd list

připojíme zařízení:

usbipd wsl attach --busid <busid>

na konci odpojíme:

usbipd wsl detach --busid <busid>


https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/connect-usb