středa 27. července 2011

USB Serial + Storage

OpenWRT 10.03.1-rc5
nainstalovat balíčky
opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-uhci kmod-usb-ohci kmod-nls-iso8859-1 kmod-nls-cp437 kmod-fs-vfat kmod-fs-ext2 kmod-fs-ext3 kmod-fs-ext4 nano kmod-usb-serial-ftdi luci-app-hd-idle luci-app-wol bash


Pro čtení i zápis na NTFS je nutný balíček ntfs-3g

Pomocí luci-app-hd-idle je možné nastavit čas po jehož uplynutí se HDD uspí.


Díky luci-app-wol můžeme rozesílat magic pakety k zapínání počítačů.