úterý 19. listopadu 2019

Build DigiTempu pro Turris

Nejprve je potřeba nainstalovat vše potřebné


apt-get install ca-certificates git build-essential zlib1g-dev gawk libssl-dev subversion unzip libncurses-dev wget python file rsync

pak již stačí naklonovat aktuální verzi zrojáků pro TurrisOS

https://gitlab.labs.nic.cz/turris/turris-build/-/archive/master/turris-build-master.zip

Obsah rozbalíme a spustíme skript compile_pkgs, parametr board nahradíme HW pro který balíček kompilujeme (turris, omnia, mox)

compile_pkgs prepare_tools -t <board>

Pak již stačí přidat do feeds.conf link na balíček DigiTempu.

src-git hnw_digitemp https://github.com/hnw/openwrt-packages-digitemp.git

A provést update a zkompilovat balíček DigiTempu

./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install digitemp
make defconfig
make package/toolchain/compile
make package/digitemp/compile

A je to, v in/packages/arm_cortex-a9_vfpv3/packages/
No tak ne, bude ještě potřebovat laborovat, balíček nám nejde nainstalovat:
root@JFila:digitem# opkg install digitemp_3.7.2-2_arm_cortex-a9_vfpv3.ipk 
Unknown package 'digitemp'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for digitemp found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package digitemp.


https://gitlab.labs.nic.cz/turris/turris-build
https://github.com/hnw/openwrt-packages-digitemp