středa 18. června 2014

Build Oscamu pro OpenWRT

Stačí stáhnout SDK pro používanou platformu (OpenWrt-SDK-ar71xx-for-linux-i486-gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2.tar.bz2).
Dále ještě potřebujeme zdrojáky Oscamu, které získáme takto:

svn checkout http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk oscam-svn
nebo určitou verzi Oscamu
svn checkout http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tags/1.10 oscam-1.10

přejdeme do složky zdrojáků Oscamu
cd oscam-svn
a spustíme kompilaci:
make CROSS=mips-openwrt-linux- CROSS_DIR=../OpenWrt-SDK-ar71xx-for-linux-i486-gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/staging_dir/toolchain-mips_r2_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/bin/ STAGING_DIR=../OpenWrt-SDK-ar71xx-for-linux-i486-gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/staging_dir/

a výsledek máme ve /oscam-svn/Distribution.

Edit: pro aktuální verzi Turríska stačí následující:
make CROSS=powerpc-openwrt-linux- CROSS_DIR=../openwrt/staging_dir/toolchain-powerpc_8540_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/bin/ STAGING_DIR=../openwrt/staging_dir/

Odkaz na překompilovanou verzi ze svn přikládám. Stačí jen přejmenovat na oscam, nakopírovat do /bin a konfiguráky si umístit do /etc/oscam a do /etc/init.d/ přidat soubor oscam s násleujícím obsahem:

#!/bin/sh /etc/rc.common
# JFíla

START=90
start()
{
        oscam -c /etc/oscam &
}

přidat práva: chmod +x /etc/init.d/oscam
chmod +x /bin/oscam
a povolit spouštění oscamu po startu: /etc/init.d/oscam enable
a nastartovat: /etc/init.d/oscam start

oscam-1.20-unstable_svn11198-powerpc-openwrt-linux-uclibcspe
http://uloz.to/xLr2D8JA/oscam-1-20-unstable-svn11198-powerpc-openwrt-linux-uclibcspe

https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=160086#p160086
http://www.streamboard.tv/oscam/wiki/GettingOscam
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=42695