sobota 27. dubna 2024

Lineární regrese

 

import numpy as np from sklearn.linear_model import LinearRegression import matplotlib.pyplot as plt x = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) y = np.array([1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]) model = LinearRegression() model.fit(x[:, np.newaxis], y) koeficienty = model.coef_ print(f"Naučené koeficenty: {koeficienty}") new_x = np.array([8]) y_pred = model.predict(new_x[:, np.newaxis]) print(f"Předpovědi pro x = {new_x}: {y_pred}") plt.scatter(x, y, label="Data") plt.plot(x, model.predict(x[:, np.newaxis]), label="Model") plt.xlabel("X") plt.ylabel("Y") plt.title("Lineární regrese") plt.legend() plt.show()


A co je "pod kapotou"?

Hledáme parametry rovnice přímky y = a * x + b
  • Směrový koeficient (a): a = Σ((xi - x̄)(yi - ȳ)) / Σ(xi - x̄)²
  • Úsekový koeficient (b): b = ȳ - b * x̄

Kde:

  • a reprezentují průměrnou hodnotu x a y
  • xi a yi reprezentují jednotlivé hodnoty x a y

import numpy as np y = np.array([1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]) noise = np.random.normal(0, 0.1, len(y)) # Standardní odchylka 0.1 y_with_noise = y + noise model = LinearRegression() model.fit(x[:, np.newaxis], y_with_noise) koeficienty = model.coef_ print(f"Naučené koeficenty: {koeficienty}") new_x = np.array([8]) y_pred = model.predict(new_x[:, np.newaxis]) print(f"Předpovědi pro x = {new_x}: {y_pred}") plt.scatter(x, y_with_noise, label="Data") plt.plot(x, model.predict(x[:, np.newaxis]), label="Model") plt.xlabel("X") plt.ylabel("Y_noyse") plt.title("Lineární regrese") plt.legend() plt.show() 

středa 13. března 2024

Zjištění jaké šifry server podporuje

 Na openwrt je nutné nainstalovat nmap-full, který podporuje scriptování a TLS. A stáhnout script ssl-enum-ciphers

root@MB:~# nmap --script ssl-enum-ciphers.nse -p 443 server.cz
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-03-13 18:19 CET
Nmap scan report for server.cz (152.184.162.111)
Host is up (0.041s latency).

PORT    STATE SERVICE
443/tcp open  https
| ssl-enum-ciphers:
|   TLSv1.0:
|     ciphers:
|       TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - unknown
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|     compressors:
|       NULL
|     cipher preference: server
|   TLSv1.1:
|     ciphers:
|       TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - unknown
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|     compressors:
|       NULL
|     cipher preference: server
|   TLSv1.2:
|     ciphers:
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A
|       TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA - unknown
|       TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 - unknown
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A
|       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (secp256r1) - A
|     compressors:
|       NULL
|     cipher preference: server
|_  least strength: unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.07 seconds

Windows 11

 "Normální" kontextová nabídka u souboru

reg add HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 /ve /d "" /f

čtvrtek 11. ledna 2024

Nastavení síťového připojení Ubuntu

sudo ip addr add 192.168.1.245/24 dev eth0

sudo ip route add default via 192.168.1.1


/etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4