úterý 15. března 2011

MAM Generátor průběhů


#include <reg51.h>
#define PortDA P1 
// 0 obdélník, 1 trojúhelník, 2 pila, 3 sinus
unsigned char sinus_pole[] = {127, 152, 176, 198, 217, 233, 244, 252, 254, 252, 244
,233, 217, 198, 176, 152, 127, 102, 79, 57, 37, 22, 10, 2, 0, 2, 10, 21, 37, 56, 78, 102} ;


úterý 8. března 2011

Ukazatel nebo pole?

// | ~ & µ $ ##include <reg552.h>
code unsigned char funkce_F[16] = {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01, 0x00,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x01};
int main()
{
unsigned char vstup;
while(1)
{
vstup = P1;
//if (funkce_F[vstup]==1) P1|=0x04; else P1 &= ~0x04;
if (*(funkce_F+vstup)==1) P1|=0x04; else P1 &= ~0x04;
}
}