úterý 30. listopadu 2010

Teploměr

načtení teploty z čidla (čidel)

digitemp_DS9097 -q -c /etc/digitemp.conf -t 0
v /etc/digitemp.conf je konfigurace:

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 0
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor%s,%.2C;"
CNT_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s #%n %C"
HUM_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F H: %h%%"
SENSORS 2
ROM 0 0x10 0xDA 0x4F 0x4C 0x01 0x08 0x00 0x59
ROM 1 0x10 0xAE 0xA2 0x4B 0x01 0x08 0x00 0xAD

pondělí 29. listopadu 2010

CZS cvičení 9(Matlab)

% cvičení 9

% Nacteni/generovani signalu

% Generovani sinusovky
f=100;
fs=8000;
tmax=0.4 ;
%sig=sin(2*pi*f*(0:1/fs:tmax)) ;

% Nacteni cisteho recoveho signalu
% sig=loadbin('vm0.bin');  fs=16000 ;
% sig=loadbin('SA110992.CS0');  fs=16000 ;
% sig=loadbin('ma034014.ils');  fs=16000 ;

úterý 9. listopadu 2010

CZS cvičení 7(Matlab)

clc;
clear all;
close all;
f = 5;
fs = 2000;
N = 1000;
t = 0:1/fs:2*(N-1)/fs;

x = sin(2*pi*t);

figure(1);
hold on;

úterý 2. listopadu 2010

CZS cvičení 6(Matlab)

%% cvičení 6
% FIR filtr(half band)
%
%|
%|-############
%|-                        #
%|-                        #
%|-                        ##############
%|------------------------------------
%0                  1/2                     Fs/2
%                   Fs/4

%FIR1 navrhuje metodou okna

Fs = 8000; % vzorkovací frekvence
N = 30; % řád filtru
frekvence = 0:Fs/(2*N):Fs/2;