středa 8. června 2011

Další z možností vložení asembleru do C


Další z možností vložení asembleru do C v KEILu. Dokonce funguje krokování v C i v Asembleru.

soubor DA.asm


NAME    DA_FUNC

?PR?da_func?DA_FUNC    SEGMENT CODE
    PUBLIC  da_func

    RSEG  ?PR?da_func?DA_FUNC
da_func:
    USING   0
    ;DEC        A
    ;INC        A
    DA      A
    RET

    END
 soubor main.c

extern void da_func(void);

void main()
{
               
da_func();

}


Pokus o kompilaci WRTáku a balíčků

stáhnout
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/OpenWrt-ImageBuilder-brcm47xx-for-Linux-i686.tar.bz2
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/OpenWrt.config
make menuconfig
načteme konfiguraci, přidáme volby SDK, Toolchair a ukončíme
make -j 3
spustíme a počkáme
stoličku si také přeložíme

Postup instalace do Ubuntu i jiné distribuce je na:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/buildroot.exigence
Balíčky pro Ubuntu x64
sudo apt-get install build-essential subversion libncurses5-dev zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core quilt
Vlastní Build je popsán na:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/build