čtvrtek 23. září 2010

Poznámky k wgetu a něco v WRTáku

Stahování z ftp s ověřením uživatele
wget ftp://uzivatel:heslo@adresa/slozka/prvni_soubor [dalsi_soubor] &
& na konci zamezí ukončení wgetu po ukončení SSH relace.

vytvoření SWPáku
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1


vytvoření tabulky ext2
mke2fs -j /dev/dev2


po startu routeru
mount /dev/sda2 /opt
swapon /dev/sda1


jaké je velikost soubory?
du -h soubor
h jako human, zobrazí pěkně jednotky

úterý 21. září 2010

CZS cvičení 1(Matlab)

% deterministické signály
A=1;
fs=8000;
f=500;
t0=0.1;

t=0:1/fs:t0;
s=A*sin(2*pi*t*f)

figure(1);
plot(t,s,'r.-');

figure(2);
plot(s);

figure(3);
stem(s);

pondělí 6. září 2010

Nové webovky naší kočky Barušky

http://www.barustik.wz.cz/

Nemáte náhodou někdo zájem o kocourky?

Připomínky k Firmwaru satelitního přijímače IPBox (Cuberevo)

  • Na disleji STB se v nahrávkách zobrazuje: "NAHRVKY".
  • Nefungují tlačítka REW a FF v přehrávači DIVX souborů.
  • Problém s časem, při vypnutí se na displeji zobrazí špatný čas (přijímač se neprobudí na nahrávání).
  • Při přehrávání nahraného pořadu vyskočí hláška "End of file" po chvilce přehrávání-
  • Trhání video, při rychlejším "švenku"
  • Problikávají čáry nebo tečky v obraze (zejména v menu nahrávek)