úterý 24. dubna 2012

Vypínání/zapínání WiFi tlačítkem.

Ve složce /etc/hotplug.d/button, tu je nutné vytvořit pomocí příkazu mkdir -p /etc/hotplug.d/button , stačí vytvořit soubor ToggleWiFi s následujícím obsahem:

#!/bin/sh

if [ "$BUTTON" = "ses" ] ; then
 if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
  #LED="$(cat /proc/diag/led/power)"
  WiFi="$(uci get wireless.@wifi-device[0].disabled)"
  if [ "$WiFi" = "0" ]; then
    #echo "0" > /proc/diag/led/power
    uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1
    wifi
  else
    #echo "1" > /proc/diag/led/power
    uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
    wifi
  fi
 fi
fi
Potom už jen stačí mu přiřadit práva pomocí chmod. Každým zmáčknutím tlačítka Easy Setup na 500gP se buď vypne nebo zapne WiFi rozhraní.
Nakonec je nutné přidat do sekce boot startovacího souboru /etc/init.d/network


uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=1
wifi 

Tímto se po nabootování a nakonfigurování WiFi rozhraní zase vypne a uživatel si ho potom případně zapne. 

čtvrtek 19. dubna 2012

Jak vytvářet symlinky pro zařízení

Potřeboval jsem k 500gP připojit druhou tiskárnu, bohužel tiskárny mohou uživatelé libovolně zapínat. První zapnutá tiskárna se přihlásí jako /dev/lp0, což způsobuje problémy se sdílením. Pomocí symlinku jsem tedy vytvořil pro každou tiskárnu jedinečný název.
Pomocí příkazuudevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/lp1)jsem si nechal zobrazit všechny parametry, zvolil jsem položku ATTRS{product}=="Samsung ML-1520 Series"
do souboru /etc/udev/rules.d/10-local.rules jsem zapsal toto:ATTRS{product}=="Samsung ML-1520 Series", SYMLINK+="ML-1520"
ATTRS{product}=="CLP-320 Series", SYMLINK+="CLP-320"
Dále bylo nutné pravidla znovu načíst.udevadm control --reload-rules
Pro udev, bylo nutné ještě startovat démona, například takto (/etc/init.d/udevd):#!/bin/sh /etc/rc.common
START=03
start () {
   udevd --daemon
}
stop() {
   killall -9 udevd
}
A nakonec přiřadit práva a povolit spouštění.

Otevřené i čekající porty je možné zjistit pomocí netstat -an.


Zdroje:
http://www.root.cz/clanky/jak-umravnit-zlobivy-udev/
http://www.dl8kdl.net/articles/projects/computers/netgear-wgt634u-openwrt
a diskuze:
http://forum.root.cz/index.php?topic=4209.0