středa 18. října 2023

Nastavení SSH přihlášení ke GitHubu

Upravíme soubor nano ~/.ssh/config

Host github.com

        HostName github.com
        User _jméno_
        IdentityFile _cesta_k_prvátnímu_klíči_

Vygenerujeme si klíč

ssh-keygen -t ed25519 -C "e-mail"

Veřejnou část dáme na GitHub

A otestujeme
ssh -T git@github.com