čtvrtek 11. srpna 2022

AT - plánování v Linuxu

 Pro plánování jednorázových útolů je možné využít AT.

takto naplánujeme spuštění  "curl --user username:heslo http://<IP>/settings/relay/0?schedule=1" na 14.8.2022 15:00 zadáme následující:

echo "curl --user username:heslo http://<IP>/settings/relay/0?schedule=1" | at -t 2208141500

Nebo pomocí interaktivního režimu:

Zadávání skriptu se ukončí stiskem CTRL+D, zruší stiskem CTRL+C.

Naplánované úlohy se zobrazí takto:
středa 11. května 2022

mdadm

 cat /proc/mdstat #status

mdadm --detail /dev/md0 # také status

mdadm --create /dev/md0 -n2 -l1 /dev/sda1 /dev/sdb1 # vytvoření nového pole z sda1 a sda2

mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1 # přidání sdc1 do pole

mdadm --detail --scan # zobrazení parametrů pole

Pokud se pole rozpadne, tak to poznáme takto:

root@MB:~# mdadm --detail /dev/md1 # také status
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu May  5 16:24:29 2022
        Raid Level : raid1
        Array Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
     Used Dev Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 1
       Persistence : Superblock is persistent
 
     Intent Bitmap : Internal
 
       Update Time : Sun Nov 27 11:48:42 2022
             State : clean, degraded
    Active Devices : 1
   Working Devices : 1
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0
 
Consistency Policy : bitmap
 
              Name : MB.JFila.cz:1  (local to host MB.JF)
              UUID : db6464ea:3b6ac1a1:3a3f26ec:20cb5e65
            Events : 70585
 
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       -       0        0        0      removed
       1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1

Nejprve si zjistíme, který disk vypadl:

root@MB:~# blkid  | grep MB.JFil
/dev/sda1: UUID="db6464ea-3b6a-c1a1-3a3f-26ec20cb5e65" UUID_SUB="f85690c7-00b4-bdaf-9678-ba49025766ce" LABEL="MB.JF:1" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="8e221fd9-1b67-4b6c-8dad-6fb1f6a3e420"
/dev/sdb1: UUID="db6464ea-3b6a-c1a1-3a3f-26ec20cb5e65" UUID_SUB="3af1ed68-00dd-c355-40cf-ad836f0a3647" LABEL="MB.JF:1" TYPE="linux_raid_member" PARTUUID="d3360b04-a4f3-764c-82ec-da41c5dd5d30"

a druhý HDD přidáme následujícím příkazem:

root@MB:~# mdadm /dev/md1 -a /dev/sda1

mdadm: re-added /dev/sda1
root@MB:~# mdadm --detail /dev/md1 # také status
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu May  5 16:24:29 2022
        Raid Level : raid1
        Array Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
     Used Dev Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent
     Intent Bitmap : Internal
       Update Time : Sun Nov 27 11:52:39 2022
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 1
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1
Consistency Policy : bitmap
    Rebuild Status : 2% complete
              Name : MB.JFila.cz:1  (local to host MB.JF)
              UUID : db6464ea:3b6ac1a1:3a3f26ec:20cb5e65
            Events : 70587
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       3       8        1        0      spare rebuilding   /dev/sda1
       1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1

A nyní již probíhá obnova:

root@MB:~# cat /proc/mdstat #status
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md1 : active raid1 sda1[3] sdb1[1]
      4882680832 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
      [>....................]  recovery =  2.9% (144065984/4882680832) finish=453.6min speed=174080K/sec
      bitmap: 27/37 pages [108KB], 65536KB chunk

A hotovo, vše ok:
root@MB:~# mdadm --detail /dev/md1 # také status
/dev/md1:
           Version : 1.2
     Creation Time : Thu May  5 16:24:29 2022
        Raid Level : raid1
        Array Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
     Used Dev Size : 4882680832 (4656.49 GiB 4999.87 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Sun Nov 27 11:56:15 2022
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : MB.JFila.cz:1  (local to host MB.JF)
              UUID : db6464ea:3b6ac1a1:3a3f26ec:20cb5e65
            Events : 70639

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       3       8        1        0      active sync   /dev/sda1
       1       8       17        1      active sync   /dev/sdb1

sobota 29. ledna 2022

SSH Login pomocí certifikátu

Jak zlepšit zabezpečení autorizace SSH?


Vytvoříme si obyčejného uživatele a vygeneruje si rsa klíčový pár:

useradd -m obycelny_uzivatel
ssh-keygen

Klíče se uchovávají v /home/obycejny_uzivatel/.ssh/

Pro případ serveru se zde nachází soubor authorized_keys, který obsahuje seznam certifikátů, které server akceptuje (sem uložíme obsah obycejny_uzivatel.pub).

cat obycejny_uzivatel.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Pomocí scp je možné klíč na klienta přenést a nastavit oprávnění.

scp  ~/.ssh/obycejny_uzivatel.key uzivatel@192.168.1.12:~/.ssh/
chmod 600 ~/.ssh/obycejny_uzivatel.key
  
Pak už stačí jen nastavit ssh clienta aby používat pro doménu xy privátní klíč obycejny_uzivatel.key, obsah souboru ~/.ssh/config:
 
Host muj_pc
   HostName muj.server.cz
   User   muj_uzivatel
   IdentityFile    ~/.ssh/obycejny_uzivatel.key
Teď je dobré na serveru zakázat přihlášení superuživatele (root) a přihlašování heslem.
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no

Nyní by útočník musel získat certifikát (+heslo k němu), vědět uživatelské jméno a pokud by chtěl práva roota, tak i jeho heslo. Tak uvidíme, kdo mě vezme za slovo... :-)