čtvrtek 31. srpna 2023

EMS-ESP

Příklady pro zápis hodnot do EMS-ESP:

Telnet: call analogsensor relais1 on

Mqtt: Topic analogsensor/relais1, Payload: on (or json {"value":"on"})

Webapi: http://emsesp/api/analogsensor/relais1, Body: {"value":"on"}

Scheduler syntax is Command:boiler/relais1 Value:on

curl http://192.168.2.11/api/analogsensor/relais1 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ8.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIiwiYWRtaW4iOnRydWUsInZlcnNpb24iOiIzLjEuMWIwIn0.qeGT53Aom4rDYeIT1Pr4BSMdeWyf4_zN9ue2c51ZnM0' \
-d '{ "value":"on"}'

Zapojení vysavače werk..

 Zapojení kabelu je:

Červená - komunikace s vysavačem

Modrá - Nula

Hnědá - 230 V

Černá, žlutá - Mikrospínač snímající "parkovací polohu" - v našem případě byl problém zdeZleva: ploché - Hnědá, modrá, kulatý - červenáčtvrtek 3. srpna 2023

WSL a USB

 Ve WSL nainstalovat:

sudo apt install linux-tools-generic hwdata sudo update-alternatives --install /usr/local/bin/usbip usbip /usr/lib/linux-tools/*-generic/usbip 20

Ve Windows 

winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win

V PowerShelu

vypíše seznam zařízení:

usbipd list

připojíme zařízení:

usbipd wsl attach --busid <busid>

na konci odpojíme:

usbipd wsl detach --busid <busid>


https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/connect-usb

sobota 28. ledna 2023

VLANy

Když je potřeba do jednoho kabelu dát dva a více ethernetů. :-) Vytvoříme VLAN.

Příklad PC + RPi:

RPi zakomentovat /etc/network/interface.d/eth0

vytvořit /etc/network/interface.d/vlan

auto eth0.10
iface eth0.10 inet static
 address 192.168.1.195
 netmask 255.255.255.0

 na druhé straně podobně: 

 auto eth0.10
iface eth0.10 inet static
 address 192.168.1.195
 netmask 255.255.255.0

Výpis ip addr:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 36:1c:f9:d9:85:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr b8:27:eb:28:84:23
7: eth0.10@eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.195/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eth0.10
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe7d:d176/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0.1@eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.191/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0.1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe7d:d176/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Příklad logu komunikace:neděle 22. ledna 2023

Testování Firewallu

 Wiresharkem (tcpdumpem) jsem udělal pcap a nyní potřebuji změnit adresy a výsledek poslat zpět.

tcprewrite --srcipmap=192.168.1.156:8.8.8.8 --infile=TCP_8081_Replay.pcapng --outfile=output.pcap

tcprewrite --dstipmap=192.168.1.1:4.4.8.8 --infile=output.pcap --outfile=output.pcap


srcpipmap - měníme zdrojovou IP 192.168.1.156 na 8.8.8.8