úterý 28. prosince 2010

Teploměr na blogspotu

Upravit soubor konfigurace teploměru (/etc/digitemp.conf)

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 0
LOG_FORMAT "%.2C" #"%b %d %H:%M:%S Sensor%s,%.2C;"


Nyní do CRONu přidáme řádek
* * * * * /opt/usr/bin/teplomer.sh

V souboru /opt/usr/bin/teplomer.sh bude


#!/bin/ash
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/opt/usr/sbin
digitemp_DS9097 -q -c /etc/digitemp.conf -t 1 > /tmp/teplota.txt &


pondělí 27. prosince 2010

Práce s MySQL v C# (Visual Studio)

using MySql.Data.MySqlClient;


MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();
MySqlConnection connect = new MySqlConnection("Address=localhost;Port=3306;Database=pokus;" +
            "UserId=root;Password=heslo");
try
{
connect.Open();
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
Console.ReadKey();
return;
}
cmd.CommandText = "INSERT INTO `pokus`.`logy` ( `URL`, `Title`, `ModifiedDate` ) VALUES ('" +
    enumerator.Current.URL + "', '" + enumerator.Current.Title + "', '" + LastVisited + "');";
cmd.Connection = connect;
cmd.ExecuteNonQuery();
connect.Close();

PHP + MySQL

Jak načítat zprávy z databáze MySQL?

<?php
echo "<hr>";

$server_name = 'localhost'; // jmeno databazoveho serveru
$db_user = 'User_Apache'; // uzivatel
$db_pass = ''; // heslo
$db_name = 'Intranet'; // jmeno databaze


mysql_connect($server_name, $db_user, $db_pass) or die('Nepodařilo se připojit k MySQL databázi'); // pripojeni k databazi
mysql_select_db($db_name) or die('Nepodařila se otevřít databáze.'); // vyber databaze
    mysql_query("SET NAMES utf8");

Vzdálená plocha pro uživatele bez hesla

Ovládací panely -> Systém a zabezpečení -> Nástroje pro správu


Překlad postupu podle http://www.hlava.net/clanek/vzdalena-plocha-bez-hesla-a-i-z-windows-mobile-6/