úterý 28. prosince 2010

Teploměr na blogspotu

Upravit soubor konfigurace teploměru (/etc/digitemp.conf)

TTY /dev/ttyUSB0
READ_TIME 1000
LOG_TYPE 0
LOG_FORMAT "%.2C" #"%b %d %H:%M:%S Sensor%s,%.2C;"


Nyní do CRONu přidáme řádek
* * * * * /opt/usr/bin/teplomer.sh

V souboru /opt/usr/bin/teplomer.sh bude


#!/bin/ash
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/opt/usr/sbin
digitemp_DS9097 -q -c /etc/digitemp.conf -t 1 > /tmp/teplota.txt &
do tmp aby se nám neošoupal FLASH disk


ve složce /opt/www/ vytvoříme symbolický odkaz
ln -s /tmp/teplota.txt /opt/www/teplota.txt


no a konečně soubor s PHP skriptem (obrazek.php)

<?php
header ("Content-type:image/jpeg");
$velikost = 4;
$vyska = (ImageFontHeight ($velikost)) + 10;
$sirka = ImageFontWidth($velikost);
$filename = "teplota.txt";
$soubor = fopen($filename, "r");
$text = fread($soubor,filesize($filename) - 1)."°C";//"-2.7°C"; //; //
fclose($soubor);
$pocet_znaku=strlen($text);
$sirka_cela = ($sirka * $pocet_znaku) + 10;
$obrazek = ImageCreate($sirka_cela,$vyska);
$bila = Imagecolorallocate ($obrazek,255,255,255);
$cerna = Imagecolorallocate ($obrazek,0,0,0);
ImageString($obrazek, 3, 5,5, $text, $cerna);//$velikost
ImageJpeg ($obrazek);
ImageDestroy ($obrazek);
?>

Žádné komentáře:

Okomentovat