pondělí 3. srpna 2015

Detekce průchodů

Pro sledování průchodů koček vrátky jsme zvolil JA-81M zejména kvůli přítomnosti dvou jazýčkových kontaktů. Bude tedy možné sledovat počet vstupů tam i sem. Bohužel se ukázalo, že jazýčkové detekční skleněnky jsou zapojeny paralelně a detektor dokáže vysílat pouze dva stavy.

[01666710] JA-81M SENSOR LB:0 ACT:0
[01666710] JA-81M SENSOR LB:0 ACT:1

Napadlo mě využít tamper jako druhý kanál a předpokládat, že se kočky se senzorem nebudou pokoušet manipulovat. :-) Další problém, který bylo nutno vyřešit bylo ošetření vstupů proti "náhodnému přeskočení rohatky vlivem větru" což je pro náš účel nevhodné. Bylo tedy nutné hlouběji prozkoumat zapojení a způsob detekce stavu kontaktů. Pomocí logického analyzátoru jsem zjistil, že se stav pinů načítá s periodou asi 62,4 ms a po tuto dobu je na pin zapojeno napájecí napětí asi na 81 ms.
Dalším laborováním bylo zjištěno, že je nutné na každý ze snímacích vstupů připojit kondenzátor 470 µF, tak aby po sepnutí jazýčkového relé zůstal vstup dostatečně dlouho aktivní. Ukázalo se, že dochází ještě k resetu detektoru vlivem poklesu napájecího napětí, bylo tedy ještě nutné doplnit kondenzátor 1000 µF na napájení.


Vlevo původní zapojení, vpravo upravené zapojení.