pondělí 16. dubna 2018

Wireshark dekódování HTTPS

HTTPS je v podstatě HTTP protokol zabalený či šifrovaný pomocí SSL nebo TLS. Pro Wireshark bude tedy potřeba získat klíče, který byly použity při tomto šifrovaném spojení. Toto je možné jednoduše realizovat přidáním do prostředí systému proměnné SSLKEYLOGFILE s odkazem na umístění příslušného souboru.A nyní nám již systém klíče ukládá do souboru E:\Halda\key.txt, obsah vypadá nějak takto:


Soubor tedy předhodíme Wiresharku, v nastavení vybereme protokol SSL


A máme výsledek, úplně stejné jako při normálním HTTPstředa 11. dubna 2018

USB Blaster + OpenOCD a STM32

root@Jenda:/usr/local/share/openocd# openocd -f interface/altera-usb-blaster.cfg  \
> -c "transport select jtag"  \
> -f target/stm32f3x.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00362-g78a44055 (2018-03-27-17:48)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
 http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Warn : Adapter driver 'usb_blaster' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
Warn : Transport "jtag" was already selected
jtag
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
none separate
cortex_m reset_config sysresetreq
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : usb blaster interface using libftdi
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : JTAG tap: stm32f3x.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.), part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : JTAG tap: stm32f3x.bs tap/device found: 0x06422041 (mfg: 0x020 (STMicroelectronics), part: 0x6422, ver: 0x0)
Info : stm32f3x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'telnet' connection on tcp/4444
Error: Translation from khz to jtag_speed not implemented
in procedure 'reset' 
in procedure 'ocd_bouncer' 
in procedure 'ocd_process_reset' 
in procedure 'ocd_process_reset_inner' called at file "embedded:startup.tcl", line 248
in procedure 'stm32f3x.cpu' called at file "embedded:startup.tcl", line 286
in procedure 'ocd_bouncer'

Info : JTAG tap: stm32f3x.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.), part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : JTAG tap: stm32f3x.bs tap/device found: 0x06422041 (mfg: 0x020 (STMicroelectronics), part: 0x6422, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread 
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800045c msp: 0x20000408
===== arm v7m registers
(0) r0 (/32): 0x00000000
(1) r1 (/32): 0x00000000
(2) r2 (/32): 0x00000000
(3) r3 (/32): 0x00000000
(4) r4 (/32): 0x00000000
(5) r5 (/32): 0x00000000
(6) r6 (/32): 0x00000000
(7) r7 (/32): 0x00000000
(8) r8 (/32): 0x00000000
(9) r9 (/32): 0x00000000
(10) r10 (/32): 0x00000000
(11) r11 (/32): 0x00000000
(12) r12 (/32): 0x00000000
(13) sp (/32): 0x20000408
(14) lr (/32): 0xFFFFFFFF
(15) pc (/32): 0x0800045C
(16) xPSR (/32): 0x01000000
(17) msp (/32): 0x20000408
(18) psp (/32): 0x00000000
(19) primask (/1): 0x00
(20) basepri (/8): 0x00
(21) faultmask (/1): 0x00
(22) control (/2): 0x00
(23) d0 (/64): 0x0000000000000000
(24) d1 (/64): 0x0000000000000000
(25) d2 (/64): 0x0000000000000000
(26) d3 (/64): 0x0000000000000000
(27) d4 (/64): 0x0000000000000000
(28) d5 (/64): 0x0000000000000000
(29) d6 (/64): 0x0000000000000000
(30) d7 (/64): 0x0000000000000000
(31) d8 (/64): 0x0000000000000000
(32) d9 (/64): 0x0000000000000000
(33) d10 (/64): 0x0000000000000000
(34) d11 (/64): 0x0000000000000000
(35) d12 (/64): 0x0000000000000000
(36) d13 (/64): 0x0000000000000000
(37) d14 (/64): 0x0000000000000000
(38) d15 (/64): 0x0000000000000000
(39) fpscr (/32): 0x00000000
===== Cortex-M DWT registers
(40) dwt_ctrl (/32)
(41) dwt_cyccnt (/32)
(42) dwt_0_comp (/32)
(43) dwt_0_mask (/4)
(44) dwt_0_function (/32)
(45) dwt_1_comp (/32)
(46) dwt_1_mask (/4)
(47) dwt_1_function (/32)
(48) dwt_2_comp (/32)
(49) dwt_2_mask (/4)
(50) dwt_2_function (/32)
(51) dwt_3_comp (/32)
(52) dwt_3_mask (/4)
(53) dwt_3_function (/32)
https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf