úterý 21. září 2010

CZS cvičení 1(Matlab)

% deterministické signály
A=1;
fs=8000;
f=500;
t0=0.1;

t=0:1/fs:t0;
s=A*sin(2*pi*t*f)

figure(1);
plot(t,s,'r.-');

figure(2);
plot(s);

figure(3);
stem(s);% nahodné signály
N=1000;
sum1=rand(1,N);
sum2=randn(1,N);

figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(sum1);
subplot(2,1,2);
plot(sum2);

figure(5);
subplot(2,1,1);
hist(sum1,100);
subplot(2,1,2);
hist(sum2,100);

% odhad střední hodnoty(ux)
% ux = 1/N SUMA x[n]
sum1_mean = mean(sum1)
% rozptyl - střední kvadratická odchylka
% 1/N SUMA(X[n]-ux)^2
% výkon signálu(Px) - střední kvadratická hodnota
% 1/N SUMA X[n]^2
% Energie
% SUMA X[n]^2

% část 3
nn1=rand(20,N);
figure(6);
subplot(211)
plot(nn1');

% sečtení hodnot všech realizací
nnn1=sum(nn1);
subplot(212);
plot(nnn1);

figure(7);
subplot(211)
hist(n1',40);

% sečtení hodnot všech realizací
nnn1=sum(nn1);
subplot(212);
hist(nn1,40);

Žádné komentáře:

Okomentovat