úterý 8. března 2011

Ukazatel nebo pole?

// | ~ & µ $ ##include <reg552.h>
code unsigned char funkce_F[16] = {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01, 0x00,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x01};
int main()
{
unsigned char vstup;
while(1)
{
vstup = P1;
//if (funkce_F[vstup]==1) P1|=0x04; else P1 &= ~0x04;
if (*(funkce_F+vstup)==1) P1|=0x04; else P1 &= ~0x04;
}
}*.LST
; FUNCTION main (BEGIN)
                                           ; SOURCE LINE # 6
                                           ; SOURCE LINE # 7
0000         ?C0001:
                                           ; SOURCE LINE # 9
                                           ; SOURCE LINE # 10
                                           ; SOURCE LINE # 11
0000 E590              MOV     A,P1
0002 C4                SWAP    A
0003 540F              ANL     A,#0FH
0005 FF                MOV     R7,A
;---- Variable 'vstup' assigned to Register 'R7' ----
                                           ; SOURCE LINE # 13
0006 900000      R     MOV     DPTR,#funkce_F
0009 93                MOVC    A,@A+DPTR
000A B40105            CJNE    A,#01H,?C0003
000D 439004            ORL     P1,#04H
0010 80EE              SJMP    ?C0001
0012         ?C0003:
0012 5390FB            ANL     P1,#0FBH
                                           ; SOURCE LINE # 14
0015 80E9              SJMP    ?C0001
             ; FUNCTION main (END)

#include <REG552.h>
sbit F = P1^2;
unsigned char vysledek = 0,soucin1,soucin2,pomoc;
unsigned char vstup = 0;
unsigned char X,Y,Z,K;
void main()
{
while(1)
{
vstup = P1;
X = (vstup>>4)&0x1;
Y = (vstup>>5)&0x1;
Z = (vstup>>6)&0x1;
K = (vstup>>7)&0x1;
if ((X&Y)|(K&X)|((~Y)&Z&K)) F = 1;
else F = 0;
}
}

Žádné komentáře:

Okomentovat