úterý 26. října 2010

CZS cvičení 5(Matlab)

% zplane - zobrazí nul. body a póly
figure(1);
zplane([1 -0.95],1); % zadáváme v formátu [1 -0.95],1 tedy 1 - 0.95*z^(-1)
figure(2);
freqz([1 -0.95],1,1000); % zobrazení frekvenční funkce (kořeny a,b, N - počet bodů pro zobrazení)

figure(3);
zplane(1,[1 0.8]);
figure(4);
freqz(1,[1 0.8],1000);% funkce filter(b,a,x)
sum = randn(10000,1);
y1 = filter([1 -0.95],1,sum);
figure(5);
subplot(211);
spectrogram(y1,512,'yaxis');
subplot(212);
pwelch(y1,512);

figure(6);
y2 = filter(1,[1 0.8],sum);
subplot(211);
spectrogram(y2,512,'yaxis');
subplot(212);
pwelch(y2,512);

figure(7); % toto je FIR (konečná odezva)
% impulzní odezva
impz([0 -0.95],1,10);

figure(8); % toto je IIR (nekonečná odezva)
impz(1,[1 0.8],50);

figure(9);
zplane(1,[1 2]);
figure(10);
freqz(1,[1 2],1000);
impz(1,[1 2],200); % odezva roste, tohle nebude stabilní (póly(x) leží mimo jendotkovou kružnici)


http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m99czs/cv_ZplaneFreqz.html

Žádné komentáře:

Okomentovat