pondělí 20. února 2012

STM32 časování (STM32l-Discovery STM32L152)


HSE OSC    Hlavní bloky oscilátor 1 až 24 MHz (OSC_OUT, OSC_IN)
HSI RC       vnitřní RC oscilátor 16 MHz
LSE OSC    RTC 32,768 kHz (OSC32_IN, OSC32_OUT)
LSI RC        vnitřní RC oscilátor 40 kHz
MSI RC       vnitřní RC oscilátor 2,1 MHz pro probouzení procesoruHodiny (HSE a HSI) je možné násobit pomocí PLLMULL (x3, x4, x6, x8 až x48). Maximální výsledný kmitočet SYSCLK je 32 MHz.
SysTick timer - 24bitový dekrementální čítač s automatickou obnovou hodnoty. V nule generuje přerušení.

STM32F103 - po resetu jsou hodiny nastaveny na HSI oscilátor (8 MHz) a bez dělení hodin v AHB, na Systick tedy přichází 8 MHz. Signál do Systicku je možné vybrat z CFLK (po resetu) a STCLK.


Žádné komentáře:

Okomentovat