středa 29. srpna 2012

Přidání grafického indikátoru využití HDD pro IPBox Enigma2

Je nutné upravit celkem dva soubory:

Nejdříve javascriptový soubor: soubor /usr/local/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web-d
ata/objects.js


            var free        = hdd.getElementsByTagName('e2free').item(0).firstChild.data;
            var IntFree = parseInt(free.replace(" GB",""));
            var IntCapacity = parseInt(capacity.replace(" GB",""));
            var pfree   = Math.floor(((100 / IntCapacity) * IntFree)*10)/10;
            var pUsed   = 100 - pfree;
   
            this.hdds[i] = {   
                    'model'     : model,
                    'capacity'  : capacity,
                    'free'      : free,
                    'pfree'     : pfree,
                    'pUsed'     : pUsed
            };

 A nyní již jen vlastní šablonu stránky v souboru: /usr/local/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web-d
ata/tpl/default/tplDeviceInfo.htm

<tr>
    <td class="aboutElementLeft">Free:</td>
    <td class="aboutElementRight">${hdd.free}</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="padding-right: 3px;">
        <div style="width:100%; position:relative; border:1px solid #999999">
            <div style="background-color:#CCCCCC; width: ${hdd.pUsed}%; height:15px">
                <div style="position:absolute; left:0; top:0; text-align:center; width:100%%; color:#000000">
                    <small>Free: ${hdd.free} / ${hdd.capacity} (Free: ${hdd.pfree} %)</small>
                </div>
            </div>
        </div>
    </td>
</tr>Pokud je HDD připojen pomocí USB rozhraní, tak se zobrazuje dvakrát. Tento problém jsem odstranil pomocí přidání podmínky do /usr/local/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web-d
ata/objects.js, pokud je název HDD stejný jako předchozí, pak se tento nezobrazí.

var hddnodes = xml.getElementsByTagName('e2hdd');
    var PreviousHdd = "";
    for( var i = 0; i < hddnodes.length; i++){
        try{           
            var hdd = hddnodes.item(i);
   
            var model   = hdd.getElementsByTagName('e2model').item(0).firstChild.data;
            if (PreviousHdd != model)
            {
                var capacity = hdd.getElementsByTagName('e2capacity').item(0).firstChild.data;
                var free        = hdd.getElementsByTagName('e2free').item(0).firstChild.data;
                var IntFree = parseInt(free.replace(" GB",""));
                var IntCapacity = parseInt(capacity.replace(" GB",""));
                var pfree   = Math.floor(((100 / IntCapacity) * IntFree)*10)/10;
                var pUsed   = 100 - pfree;
   
                this.hdds[i] = {   
                        'model'     : model,
                        'capacity'  : capacity,
                        'free'      : free,
                        'pfree'     : pfree,
                        'pUsed'     : pUsed
                };
            }
            PreviousHdd = model;
        } catch(e){
            notify("Error parsing HDD data: " + e, false);         
        }
    }Žádné komentáře:

Okomentovat