sobota 23. srpna 2014

Build vlastního balíčku OpenWRT

Balíčky hnízdí v package/ a dále následuje další dělení ale to je z pohledu buildu nepodstatné.
Například v package/utils/hello/src/ si vytvoříme klasický hello world balíček.

Do souboru hello.cpp vložíme toto:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Funguje to, mame prvni balicek pro OpenWRT!" << endl;
  return 0;
}Dále musíme vytvořit Makefile s následujícím obsahem:

hello:hello.o
 $(CXX) $(LDFLAGS) hello.o -o hello
hello.o:hello.cpp
 $(CXX) $(CXXFLAGS) -c hello.cpp

# remove object files and executable when user executes "make clean"
clean:
 rm *.o hello 

Nyní je možné zkušebně si náš balíček přebuildit (ještě ne pro platformu OpenWRT):
make
g++  -c hello.cpp
g++  hello.o -o hello
A je tom máme binárku, kterou můžeme zatím spustit na našem buildícím stroji:
./hello
Funguje to, mame prvni balicek pro OpenWRT!

No ale naším cílem je udělat balíček pro OpenWRT, musíme tedy v package/utils/hello/ vytvořit dalším Makefile:
##############################################
# OpenWrt Makefile for helloworld program
#
#
# Most of the variables used here are defined in
# the include directives below. We just need to
# specify a basic description of the package,
# where to build our program, where to find
# the source files, and where to install the
# compiled program on the router.
#
# Be very careful of spacing in this file.
# Indents should be tabs, not spaces, and
# there should be no trailing whitespace in
# lines that are not commented.
#
##############################################

include $(TOPDIR)/rules.mk

# Name and release number of this package
PKG_NAME:=hello
PKG_RELEASE:=1

# This specifies the directory where we're going to build the program.
# The root build directory, $(BUILD_DIR), is by default the build_mipsel
# directory in your OpenWrt SDK directory
PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)

include $(INCLUDE_DIR)/package.mk

# Specify package information for this program.
# The variables defined here should be self explanatory.
define Package/hello
 SECTION:=utils
 CATEGORY:=Utilities
 TITLE:=Testovací aplikace JFíla
 DEPENDS:=+libstdcpp
# DESCRIPTION:=\
# If you can't figure out what this program does, \\
# you're probably brain-dead and need immediate \\
# medical attention.
endef

define Package/hello/description

endef


# Specify what needs to be done to prepare for building the package.
# In our case, we need to copy the source files to the build directory.
# This is NOT the default.  The default uses the PKG_SOURCE_URL and the
# PKG_SOURCE which is not defined here to download the source from the web.
# In order to just build a simple program that we have just written, it is
# much easier to do it this way.
define Build/Prepare
 mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
 $(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef

# We do not need to define Build/Configure or Build/Compile directives
# The defaults are appropriate for compiling a simple program such as this one

# Specify where and how to install the program. Since we only have one file,
# the helloworld executable, install it by copying it to the /bin directory on
# the router. The $(1) variable represents the root directory on the router running
# OpenWrt. The $(INSTALL_DIR) variable contains a command to prepare the install
# directory if it does not already exist.  Likewise $(INSTALL_BIN) contains the
# command to copy the binary file from its current location (in our case the build
# directory) to the install directory.
define Package/hello/install
 $(INSTALL_DIR) $(1)/bin
 $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/hello $(1)/bin/
endef

# This line executes the necessary commands to compile our program.
# The above define directives specify all the information needed, but this
# line calls BuildPackage which in turn actually uses this information to
# build a package.
$(eval $(call BuildPackage,hello))


No a nyní se vrátíme do hlavního adresáře SDK a spustíme konečně build pro WRTčko:
openwrt$ make package/hello/compile
 make[1] package/hello/compile
 make[2] -C package/libs/toolchain compile
 make[2] -C package/utils/hello compile

Jme šikulky, v /bin/<název_platformy>/packages/ máme archiv, to je náš první přeložený balíček packages/hello_1_<název_platformy>.ipk

Když se nezadaří, tak je dobré si překlad zopakovat s parametrem V=s pro kompletní výpis.

Žádné komentáře:

Okomentovat