pátek 26. listopadu 2021

Linux a když HDD nikdy nespí

Povolíme zápis aktivit do logu:

echo 1 > /proc/sys/vm/block_dump

HDD můžeme uspíme

hd-idle -t sda

 Jak zjistíme stav HDD?

hdparm -C /dev/sda 

dmesg:


[138294.401853] kworker/u4:2(31708): WRITE block 367032 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.405752] kworker/u4:2(31708): WRITE block 367096 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.405767] kworker/u4:2(31708): WRITE block 367288 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.405774] kworker/u4:2(31708): WRITE block 367328 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.456742] btrfs-transacti(962): WRITE block 128 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.456783] btrfs-transacti(962): WRITE block 131072 on mmcblk0p1 (8 sectors)

[138294.682711] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742232 on sda3 (8 sectors)

[138294.682732] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742240 on sda3 (8 sectors)

[138294.682738] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742248 on sda3 (8 sectors)

[138294.682742] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742256 on sda3 (8 sectors)

[138294.682746] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742264 on sda3 (8 sectors)

[138294.683142] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742272 on sda3 (8 sectors)

[138299.492207] kworker/u4:2(31708): WRITE block 2048 on sda3 (8 sectors)

[138299.492228] kworker/u4:2(31708): WRITE block 4232052992 on sda3 (8 sectors)

[138299.492238] kworker/u4:2(31708): WRITE block 4286578752 on sda3 (8 sectors)

[138299.492246] kworker/u4:2(31708): WRITE block 4288131208 on sda3 (8 sectors)

[138319.640795] kworker/u4:0(12342): WRITE block 4288837800 on sda3 (8 sectors)

[138319.641100] kworker/u4:0(12342): WRITE block 4288837736 on sda3 (8 sectors)

[138324.280643] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742280 on sda3 (8 sectors)

[138324.280662] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742288 on sda3 (8 sectors)

[138324.280668] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742296 on sda3 (8 sectors)

[138324.280672] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742304 on sda3 (8 sectors)

[138324.280676] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742312 on sda3 (8 sectors)

[138324.280680] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742320 on sda3 (8 sectors)

[138324.281064] jbd2/sda3-8(2640): WRITE block 3506742328 on sda3 (8 sectors)

 Dělá to Samba?
Žádné komentáře:

Okomentovat