sobota 28. ledna 2023

VLANy

Když je potřeba do jednoho kabelu dát dva a více ethernetů. :-) Vytvoříme VLAN.

Příklad PC + RPi:

RPi zakomentovat /etc/network/interface.d/eth0

vytvořit /etc/network/interface.d/vlan

auto eth0.10
iface eth0.10 inet static
 address 192.168.1.195
 netmask 255.255.255.0

 na druhé straně podobně: 

 auto eth0.10
iface eth0.10 inet static
 address 192.168.1.195
 netmask 255.255.255.0

Výpis ip addr:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 36:1c:f9:d9:85:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr b8:27:eb:28:84:23
7: eth0.10@eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.195/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary eth0.10
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe7d:d176/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0.1@eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:7d:d1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.191/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0.1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ba27:ebff:fe7d:d176/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Příklad logu komunikace:Žádné komentáře:

Okomentovat