čtvrtek 1. září 2011

Taktování ADuC702x

Časování, různé módy a předděličku ovládá registr POWCON.

PC - 000 - Aktivní mód
      - 001 - Pause mód
      - 010 - Nap
      - 011 - Sleep mód - MCU se probudí pomocí IRQ0 až IRQ3 a čítače/časovače Timer2
      - 100 - Stop mód - MCU se probudí pomocí IRQ0 až IRQ3

CD - dělička
      - 000 - 41.78 MHz
      - 001 - 20.89 MHz
      - 010 - 10.44 MHz
      - 011 - 5.22 MHz
      - 100 - 2.61 MHz
      - 101 - 1.31 MHz
      - 110 - 653 kHz
      - 111 - 326 kHz

PLLCON - OSEL - defaultně 1, vynulováním se PLL přepíná na externí oscilátor 32 kHz.
MDCLK - taktovací módy
      - 01  PLL. Defaultní konfigurace. 
      - 11  Externí hodiny na pinu P0.7.

Při nastavování PLLCONu a POWCONu je nutné dodržet následující postup:


Žádné komentáře:

Okomentovat