čtvrtek 13. listopadu 2014

Pěkná jména pro rozšíření Majordomo Turris


Nelíbí se Vám v zobrazení Majordomo pouze MAC adresy? Tento skript vyčte z nastavení DHCP jména příslušející každé MAC a doplní je do souboru. Dokonce ani nevadí, že je do souboru připíše vícekrát, při aktualizace se duplicity odstraní.#!/bin/sh
# JFíla 2014

#vstupní soubor
IN="/etc/config/dhcp"

#výstupní soubor
#OUT=$(uci get majordomo.@db[0].path)
#OUT="$OUT/majordomo_serialized_mac_vendor"
OUT="/etc/config/majordomo"
#OUT="/tmp/pokus.conf"

#Vypsání jen správných řádků
cat $IN | grep -A 3 "config host" | while read POLOZKA
do
#   echo "-->$POLOZKA<--"

    #vyzobnutí hostname
    HOSTNAMEIN=$(echo $POLOZKA | sed -ne "s/.*name*.'\(.*\)'.*/\1/p")
    if [ ! -z "$HOSTNAMEIN" ]; then
        HOSTNAME=$HOSTNAMEIN
    fi
    #vyzobnutí MAC adresy
    MAC=$(echo $POLOZKA | sed -ne "s/.*mac*.'\(.*\)'.*/\1/p")
   
    if [ ! -z "$MAC" ]; then
        echo "$MAC=$HOSTNAME"
        #echo "$MAC=$HOSTNAME" >> $OUT
        echo -e "config static_name" >> $OUT
        echo -e "        option mac '$MAC'" >> $OUT
        echo -e "        option name '$HOSTNAME'" >> $OUT
        echo -e "" >> $OUT
    fi
doneŽádné komentáře:

Okomentovat