pátek 14. listopadu 2014

UCI OpenWRT

Pro čtení a zápis parametrů konfiguračních souborů OpenWRT je možné použít UCI, viz několik příkladů:


uci show zobrazí kompletní strom položek v seznamu:

root@turris:~# uci show dhcp
dhcp.@dnsmasq[0]=dnsmasq
dhcp.@dnsmasq[0].boguspriv=1
dhcp.@dnsmasq[0].localise_queries=1
dhcp.@dnsmasq[0].rebind_protection=1
dhcp.@dnsmasq[0].rebind_localhost=1
dhcp.@dnsmasq[0].local=/lan/
dhcp.@dnsmasq[0].domain=lan
dhcp.@dnsmasq[0].expandhosts=1
dhcp.@dnsmasq[0].authoritative=1
dhcp.@dnsmasq[0].readethers=1
dhcp.@dnsmasq[0].leasefile=/tmp/dhcp.leases
dhcp.@dnsmasq[0].resolvfile=/tmp/resolv.conf.auto
dhcp.@dnsmasq[0].port=0
dhcp.@dnsmasq[0].domainneeded=1
dhcp.lan=dhcp
dhcp.lan.interface=lan
dhcp.lan.leasetime=12h
dhcp.lan.start=150
dhcp.lan.limit=250
dhcp.lan.dhcp_option=6,192.168.1.1
dhcp.wan=dhcp
dhcp.wan.interface=wan
dhcp.wan.ignore=1
dhcp.@host[0]=host
dhcp.@host[0].name=IPBox99HD
dhcp.@host[0].mac=00:
dhcp.@host[0].ip=192.168.1.20
dhcp.@host[1]=host
dhcp.@host[1].name=Jenda
dhcp.@host[1].mac=08:
dhcp.@host[1].ip=192.168.1.103
dhcp.@host[2]=host
dhcp.@host[8].name=Server
dhcp.@host[8].mac=00:
dhcp.@host[8].ip=192.168.1.10

pro pokusy máme jednoduchý soubor /etc/konfig/pokus

config pokus '1'
        option plozka 'turris1'
        option dalsipolozka 'zase turris1'

config pokus '2'
        option plozka 'turris2'
        option dalsipolozka 'zase turris2'

config prvek
        option nic 'moc'

config prvek
        option nic 'zase nic'

čtení se provádí pomocí get a zápis pomocí set:

root@turris:/etc/config# uci set pokus.1.polozka="jina hodnota"
root@turris:/etc/config# uci get pokus.1.polozka
jina hodnota


http://wiki.openwrt.org/doc/uci

Žádné komentáře:

Okomentovat